Το Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας είναι το πρώτο και μοναδικό στη χώρα μας που οργάνωσε και προσφέρει ένα πρόγραμμα σπουδών στο αντικείμενο, όμοιο με εκείνα των Πανεπιστημίων του εξωτερικού που υπηρετούν τις σπουδές στο αντικείμενο της μηχανικής βιοσυστημάτων (Biosystems Engineering).

 

Σύντομα η ιστοσελίδα θα παρουσιασθεί ολοκληρωμένη